Bij dierziektecrises als de MKZ-crisis in 2001, de vogelpestcrisis in 2003 en de Q-koortscrisis in 2008 is informatievoorziening belangrijk, zowel actuele informatie tijdens de crises als historische informatie erna om de voor co-financiering bij de EU ingediende declaraties te kunnen verantwoorden.

Het CIVS

Een EU-lidstaat kan in aanmerking komen voor EU-cofinanciering voor de kosten voor schadeloosstelling aan boeren en voor uitvoering van de crisisbestrijding. De lidstaat dient hiertoe een declaratie in bij de EU. Als de boekhouding op orde is dan financiert Brussel de helft van alle kosten. Klopt de administratie niet dan wordt de co-financiering gekort, tot maximaal 100%.